Gå til innhold Gå til navigasjon

Klar-seminaret

Meld dere på Klar-seminaret folkens. Det er åpent for alle som er engasjert i rusproblematikk

Påmelding kan skje via oddmund@klar.as natalia@klar.as
og/eller tlf: 41127153. Seminaravgift kr. 200,- til konto
31262412604
 
Klar-seminaret fredag 1. februar 2013 kl 09-16. 
 
Sted: Frivillighetenshus, Solbergveien
14, 4615 Kristiansand

09:00 – 09:15. Velkommen, en liten innledning av Oddmund Harsvik

09:15-10:00: Brobyggerprosjektet, Rune Sørensen, Anne Kvalheim og Mette Kaarstein, Notodden kommune, forteller om kommunens helhetligeprogram
 
10:00- 10:30: Vil en bedre kommunal boligpolitikk bidra til mindre svingdørsproblematikk innenfor rus? Det blir enklere og billigere å samlekommunale boliger i gettoer, men er det samfunnsøkonomisk lønnsomt?
Oddmund Harsvik stiller spørsmål
 
10:30 – 10:45: Pause
 
10:45.-11:30:I media fremstilles både oppfølging, sosial og akuttavrusningog ettervern som behandling. Men den behandlende delen er det staten, via helseforetak og spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for. Hvor mye av
avrusning og ettervern er kommunalt ansvar i henhold til rusreformen 2004
og Samhandlingsreformen? Foredragsholder  Tobbi Kvaale
 
11:30-12:15:: Sosial Boligpolitikk 2: Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliserings-prosesser? Eugene Guribye fra Agderforskning foreleser med utgangspunkt fra en FoU-rapport utført i 2012
 
12:15 -12:30: Utdeling av Klarprisen 2012.
 
12:30-13:15: Lunsj
12:40- 13:10: De kanskje viktigste verktøygruppene, AA (Anonyme Alkoholikere) og NA (Anonyme Narkomane), i ettervern og oppfølging, blir nesten aldri nevnt av media og i ettervernsplanlegging. Hvorfor? Jon Kåre Vederhus har tatt doktorgrad på selvhjelpsgruppene. Han forteller å hvor
viktig det er å bruke gruppene.
 
13:10-13:45: Hvordan sikrer vi løslatte fanger, og andre under rehabilitering meningsfull sysselsetting og arbeid under og etter soning. Ny Start, i regi av Varodd forteller om sine erfaringer.
 
13:45-14:15: Hvordan legger vi til rette for å fjerne skam, fordommer og myter om rusavhengighet, som hemmer veien til et godt liv? Er sentimental sympati av rusavhengige å vise respekt eller forakt? Pastor Svein Arild Reierdalsolmoen, T5, kåserer. T5 er et værested for brukere i Arendal.
 
14:15 – 14:30: Pause
 
14:30 – 15:15: Familien til rusmisbrukerne rammes hardt. Barna vokser opp og lærer at det normale er unormalt og det unormale normalt. Leder av Bar,Marius S. Sjømæling forteller om sin oppvekst og sine erfaringer fra arbeidetmed Bar (Barn av rusavhengige).
 
15:15 - >Samfunnet har fått forståelse av at rus er en sykdom. Men pasientene har ikke det samme forholdet til sykdommen som somatisk syke har. Mange benekter sin sykdom og vegrer seg for å la seg behandle for den. Hvordan motiverer vi rusmisbrukere til å søke behandling for sykdommen?
Noen synspunkter fra deltakerne på dette før vi avslutter.