Gå til innhold Gå til navigasjon

Talerør for rusmiljøet

Vanskeligstilte – og spesielt mennesker som sliter med rus og/eller psykiatri har få eller ingen pressgrupper som kan ta opp deres saker. Når det gjelder bolig og behandling, er Klar en sterk pådriver for dette.

I et stort intervju med avtroppende sosial-og helsedirektør, Lars Dahlen i Kristiansand i juninummeret av gatemagasinet, understreker  Dahlen behovet for pressgrupper og Klars rolle.

Dere har vært , og er svært hørbare når det gjelder boliger og rusmiljøets behov. Dette er bra. Andre grupper i samfunnet, eksempelvis skole, fyller bystyresalen når skolesaker skal tas opp. I sosialsaker er det få som presser politikerne. Dere gjør det, og det er jeg svært glad for.

Klar har vært en verdig motstander og samarbeidspartner for oss, mener han.

Stiftelsen Klar har mange baller i lufta. Vi drifter Gatemagasinet Klar, vi drifter politisk lobbyvirksomhet. Vi synliggjør problematikkene i regions- og riksmedia. Vi samarbeider med næringslivet om sosiale tiltak: Gratis synssjekk og gratis briller fra Specsavers. Gratis veterinærsjekk av miljøet hunder og katter, Sørlands dyreklinikk, pluss at Stormberg deler ut vesker og bærenett.

I regi av Gatemagasinet Klar får vi også anledning til å realitetsorintere selgerne på en god måte. Dette konseptet gir oss anledning til å ta opp saker vi ellers ikke hadde fått anledning til.  Vi tilbyr NADA-akupunktur (avgiftende og beroligende øreakupunktur), Sokaretes samtaler og hjelp og veiledning i praktiske saker. Vi deltar i brukerforumet i ARA, vi deler ut klær og vi samarbeider med de som vil samarbeide.

Jeg håper mange forstår at Stiftelsen og Gatemagasinet Klar utgjør en forskjell for svært mange mennesker i Agder-fylkene. Og det er nesten gratis for samfunnet. Mesteparten av hva det koster, tjener vi selv inn på salg av bladet. Resterende dekkes av gode sponsorer (dere kan se hvem i gatemagasinet) og bidrag fra enkeltpersoner.

Skal vi kunne fortsette, trenger vi imidlertid ditt bidrag: Kjøp gatemagasinet, les det. La deg berører av den som selger det og av innholdet. Dess flere som kjøper bladet, dess større mulighet er det for at vi  blir værende.